माओको कविता लङ मार्च

422

दूर दूर लालसेना यात्रा गरिर’न्छन्,
सन्त्रास कुनै नलि’कन अगि अगि बढ्छन्,
वीर निम्ति पहाड नदी छेकवार छैनन्,
उलिङका पाँच पहाड अवरोध हैनन्,
उमङ्गका उच्च शिखर हाँसी पार गर्छन्,
माटाका ती डल्लासरी तलतिर झर्छन्,
चिन्स्याङको चोखो पानी याङ्सी नदीनिर
जस्तोसुकै प्रहार पनि खप्ने नदी तीर
कठिन नदी तातूका ती किल्ला सर गर्दै,
मिनसानका हिमचुली माथि माथि सर्दै
फहराउँछन् लालध्वजा फरफर गर्दै
लालसेना अगि बढ्छन् हाँसी हाँसी सर्दै।       (१९३५)