आजकल,

कल्पनाका बादलहरुले

वास्तविकताको बर्षात् गराउन खोज्दैछन्

त्यसैले,

यहाँ जिन्दगीमा

आशाका थोपाहरु

वाष्पीकृत हुदै

वायुमन्डलमा उड्दैछन् !

==================