यो लुट्नेहरूको शासन हो,
जो जो जान्छन् शासनमा,
लुट्ने भनेर जान्छन् !

कसले खाने लटीपटी ,
कसको भूँडी ठूलो स्वरले,
फुट्ने भनेर जान्छन् !

यो लुट्नेहरूको शासन हो…..!

जन्मिदा नि लुट्छन् यिनले
मर्दा पनि लुट्छन् !
भोक रोगले हामी विरामी
पर्दा पनि लुट्छन् !
लुट्न जन्मिएकाहरूले
जे गर्दा नि लुट्छन् !

यो लुट्नेहरूको शासन हो ….!

रगत लुट्छन् पसिना लुट्छन्
आँसु समेत लुट्छन लुट्छन् !
हाड लुट्छन् छाला लुट्छन्,
मासु समेत लुट्छन् !
लुट्नेहरूले हाम्रा ओठका,
हाँसो समेत लुट्छन् !

यो लुट्नेहरूको शासन हो ….!

घर लुट्छन् खेत लुट्छन्,
बारी समेत लुट्छन् !
भोटो लुट्छन् चोली लुट्छन्,
सारी समेत लुट्छन् !
लुट्नेहरूले हाम्रा –
चिहानघारी समेत लुट्छन् !

यो लुट्नेहरूको शासन हो ….!

खोला लुट्छन् झर्ना लुट्छन् ,
हिड्ने बाटो लुट्छन् !
नानी-बाबुको थालबाट
आँटो समेत लुट्छन्
लुट्ने सारा जव सकिन्छ
माटो समेत लुट्छन् !

यो लुट्नेहरूको शासन हो…!