गिद्धहरू फुलतिर हेर्दैनन
कारण, गिद्धको आहार फुल होइन
गिद्धहरु फुलतिर हेर्दैनन
कारण, फुलको वासना मन पर्दैन
गिद्धहरु फुलतिर हेर्दैनन
कारण, सुन्दरता मन पर्दैन
गिद्धहरु फुलतिर हेर्दैनन
कारण,खानको लागि केही हुदैन
गिद्धहरु फुलतिर हेर्दैनन
कारण, फुल सुन्दरता मात्र हो ।

गिद्धहरु अग्ला अग्ला रुखमा बस्छ्न
मानौ ती रुखहरु सिम्हदरबारझै अग्ला छ्न
गिद्धहरु ठुला ठुला रुखहरु हेर्छ्न बस्नको लागि
मानौ ती रुखहरु ठुलाबडाका निवास जस्तै हुन
गिद्धहरु यात भिमकाय पहाडमा बस्छ्न
या अप्ठ्यारा भिरहरुमा बस्छ्न
गिद्धहरुलाइ फुल मनपर्दैन
गिद्धहरु एकोहोरो हेरिरहन्छ्न
कोइ कसैले कतै बाट सिनो ल्याएर फालुन
अनि झम्टी झम्टी लुछ्न पाउ
किनकी गिद्धहरु फुल मन पराउदैनन
गिद्धहरु फुल खादैनन
गिद्धहरुलाइ फुलको बासना मन पर्दैन
उनिहरु मासु मात्र मनपराउछ्न
सुन्दर प्रकृतिमा फ्याकिएका
दुर्घन्दित मासु खान्छ्न
र वातावरण सफा बनाउछ्न
त्यसैले गिद्धहरु फुलतिर हेर्दैनन
कारण
गिद्धहरु प्रकृतिका कुचिकार हुन
फुलतिर अरुहरुनै हेर्छ्न
फुलहरु अरुहरुनै टिप्छ्न
गिद्धहरु फुलतिर हेर्दैनन !!